علت نامگذاری سوره های قرآن

در این مقاله که خودم اونو تهیه کردم سعی کردم که علت نامگذاری ،معانی و سایر اطلاعات سوره های قران را با توجه به منابع مختلف با زبانی ساده و بیان کنم.
از این پس هرچند وقت یک بار قسمتی از یان مقاله را در وبلاگ قرار میدهم که از آن استفتده کنید.
بخش اول:علت نامذاری سوره های حمد،بقره،آل عمران،نساء،مائده و انعام 
سوره فاتحه الکتاب: 
تعداد آیه : 7 
معنی : گشاینده 
علت نامگذاری :
چون آغازگر قرآن است به این نام نامیده شده و این سوره در زمان خود پیامبر (ص)نیز همین نام را داشته است و به خاطر حمد و ستایشی که از خداوند به عمل آمده نام دیگر سوره حمد است.«آیه 1/حمد»
سوره بقره:
تعداد آیه : 286
معنی: گاو ماده 
علت نامگذاری : به خاطر داستانی در مورد گاو بنی اسرائیل که دستور ذبح آن به قوم بنی اسرائیل داده شد. «آیات 67 تا 73 / بقره» 
سوره آل عمران :
تعداد آیه : 200
معنی : عمران پدر حضرت مریم است 
علت نامگذاری : به مناسبت ذکر داستان آل عمران در آیه 32 به بعد، این سوره«آل عمران» نامیده شده است.
 
سوره نساء :
این سوره دارای 176 آیه است.ودلیل نام گذاری به خاطر اشار ههای متعدد به زن و امور مربوط به آن است.
سوره مائده:
علل نام گذاری این سوره به نام مائده به خاطر این است که داستان نزول مائده برای یاران مسیح در آیه 114 این سوره ذکر شده است
سوره انعام:
تعداد آیه : 165 
معنی : چهار پایان
علت نامگذاری :درباره حکم حلال و حرام بودن بعضی حیوانات مطلبی مطرح شده و علّت نامگذاری آیه 136 این سوره می باشد. و از انواع مهم چهارپایان از جمله شتر و گاو و گوسفند و بز یاد کرده است.
پایان قسمت اول
منابع:

1.تفسیر میزان :علامه طباطبایی

2.تفسیر نمونه :آیت الله مکارم شیرازی

3.آشنایی با قرآن کریم :فرزانه زنبقی

4.نرم افزار سلیم

   + حسین عبداله زاده - ۱۱:٠۸ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۸/٥/٢٢